پنجره بالای سرم رو باز کردم هوای بهاری و صدای پرنده ها داره به عمرم اضافه میکنه