تا این ساعت ۳ تا مشتری رو راه انداختم باهمین تبلت حالا فکر میکنن من دارم تلگرام بازی میکنم