اتو بخار ۳/۵ لیتری هم آوردیم ، صنعتی هستش ولی یه طرح کامل استیل زدیم مناسب خونه هم هست خانه دار و بچه دار زنبیل و بردار و بیار