ملت بچه‌هاشونو تربیت نمیکنن هیچ رفتار پدر و مادری هم ندارن،خواهرم ده دقیقه دختر ۳ساله مهمونا رو ناز و نوازش کرد بهش میگفت مامان