از دیوار یه سری لوازم بدنسازی خریدم میخوام بذارم گوشه حیاط دفتر ورزش کنم هم بالاسر کارمم هم ورزشمو میکنم