از فردا من میشم آرنولد شوارتزینگر
@azadehgh65: لوازم بدنسازی خریدم ‎- سعید ©