دیدن یک #گلبرگ شناور در آب یک #حوض فیروزه ای از آن تصاویری است که… https://t.co/PjLicEKpgH