همین که به دنیا میایم و یه مدت کوتاه بعدش می‌میریم تراژیکه