چه سرده
سرد نیست که، من پنجره اتاقم باز کردم ‎- بــــــــــاران!
هوا به این خوبی ‎- shompi
عههه من سردمه پنجره هک بستم ‎- سعید ©
داری میمری لابد:د ‎- shompi
خیلیییی ‎- mohadese
@shompi: روح توعه سرما ریخته تو مکان ‎- سعید ©
من به مکان روح بخشیدم:))) ‎- shompi
@mohadese: یخهههه ‎- سعید ©
اره الان یخ شد رفتم زیر پتو :)) ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: :)))) میگم این شومپی مرده داغه متوجه نیست همینه ‎- سعید ©
:)))))بس که سوسول و ب پرتقالی این شماها ‎- shompi
خو پنجره باز بود یخ کرد اتاق... مزه میده اینجوری بری زیر پتو :)) ‎- بــــــــــاران!