قدیمها تو مدارس یه ساندویج کالباس میدادن که توش کلا یه پر کالباس بود و نصف خیارشور و نصف گوجه ولی مزه اش به بهترین ژامبونهای امروز می ارزززه