میگن مسواک می‌زنید به جای آب با تف مسواکتون را خیس کنید بعد هیچ‌کس نمیره بگه چرا با آب شرب ساختمون می‌سازن اداره آب هم پول خوبی میگیره