سومین روز بدون نون و برنج را سپری میکنم خوب بوده تا الان یکم صبحونه ها نون خوردم فقط