بدبخت‌تر از #دهه۶۰ ای نیست،تو هر برحه ای از تاریخ زندگی بدبخت بودیم حالاهم که رسیدم به زمان کار و کاسبی،اونم به گل نشسته.تفو بر تو چرخ گردون