چند وقت پیش از عوارضی قم رد شدیم و پول دادیم الان پیامک اومده ۳۰هزارتومن به دلیل نپرداختن عوارض جریمه شدید!انگار کسری بودجه دولت خیلی جدیه