پاشم برم سر کار که الان بچه های دفتر میان پشت در می‌مونن