یعنی وقتی نمی‌تونن حلقه ازدواج تهیه کنن واجبه ازدواج کنن؟؟؟؟؟ https://t.co/bvGezsYAB0