تو اتوبان آزادگان یه ماشین زده به ماشین خاله‌ام اینا و فرار کرده،رفتن شکایت کنن برای شکایت ۴ تا حل اختلاف پاسکاریشون کردن ایناهم بیخیال شدن