بازیگر نقش ململ تو سریال #شهرزاد برداشته #اسپویل کرده و آخر داستان رو لو داده