تبریزیه ۷۰۰تومن جنسی که برج ۴سال قبل خریده رو اورده پس بده!!الان اصلا مشتری نداره به هر دری زد حتی زنگ زده همسرش بگه آخرشم خودشو زد به سکته