حالا همه میرن می‌پرسن گریم یعنی چی؟آرایش یعنی چی https://t.co/rE4jB1Im9K