در مورد خانمها فکر کنم لذتی که تو پس دادن یا تعویض کردن جنس خریده شده است تو خود خرید نیست
مخصوصا اینجا :) ‎· نازلی
نه والا من اصلا خوشم نمیاد. دردسر زیاده ‎· Myri∂m
@nazli1982: ایران؟ ‎· سعید ©
@myriam: باید یه بعضی به اول جمله اضافه کنم ‎· سعید ©
@nazli1982 نه منظورم کانادا بود ‎· نازلی
@nazli1982: اها ، اونجاها همه چی حساب کتاب داره مثل اینجا نیست شرایط و قوانینشو ایجاد کزدن راحتن ‎· سعید ©