در مورد خانمها فکر کنم لذتی که تو پس دادن یا تعویض کردن جنس خریده شده است تو خود خرید نیست
مخصوصا اینجا :) ‎- نازلی
نه والا من اصلا خوشم نمیاد. دردسر زیاده ‎- Myri∂m
@nazli1982: ایران؟ ‎- سعید ©
@myriam: باید یه بعضی به اول جمله اضافه کنم ‎- سعید ©
@nazli1982 نه منظورم کانادا بود ‎- نازلی
@nazli1982: اها ، اونجاها همه چی حساب کتاب داره مثل اینجا نیست شرایط و قوانینشو ایجاد کزدن راحتن ‎- سعید ©