البته اینا کارگر نیستن بچه های گروه پانتومیم هستن https://t.co/zoflnZyFhP