غم بود کوه دل بود کاه ...آتش عشق درد جانکاه

2015-2016 Mokum.place