موندم این دایی جان ناپلئون چی میگه این وسط :))))))
:))))))))))))) ‎· منفی سی