بریم نمایشگاه ببینیم چه خبره
بررو وضعیت پارکینگ اینا رو هم بگووو ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: من راس ساعت نه و نیم وارد شدم به پارکینگ ده درصدش پر بود برگشتنی کلهم پر شده بود یه کیلومترم صف داشت ورودیش حدود ساعت دو بعد از ظهر بود ‎· سعید ©