رفتم نمایشگاه کتاب و برگشتم چند تا توییت تیتروار براتون گزارش میکنم #نمایشگاه_کتاب
این ششمین نمایشگاه کتابیه که نمیرم :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چیزی اژ دست نمیدی :دی ‎· سعید ©