رفیقم ناشر دانشگاهی بود دیدم غرفه اش شده رمان،میگفت ۱۲۰میلیون تومن کتابو داده خمیر کردن نهصدهزار تومن
خوب بود؟ ‎· پریســــا
@parisa: تقریبا خوبه من بدم نیومد ولی شلوغ شد ‎· سعید ©