آخه این زندگی چیه که هر روزش هزار بار می‌میریم و زنده می‌شیم