اگه راست میگن بقیه برنامه های اکسیر رو هم نشون بدن پشت صحنه شو