Avatar for saeed
راهنما زدم و میخواستم بپیچم تو کوچه یه راننده کچل در اون فضا میخواست از چپ من رد بشه و طلبکارانه بوق زد چنان زهــرماری بهش گفتم که فرار کرد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place