آدم‌هایی که اهل مطالعه نیستن و به این فقدان در زندگی افتخار میکنن نیان تو پیج من مرسی اه