یه زمان اینپناشناس بازی تو اسک.اف‌ام بود تموم شد رفت دیگه همه سوالامو از همه پرسیدم دیگه سوالی ندارم:))