از دبیرستان اشعار سایه(هوشنگ ابتهاج) را تو ادبیات میخوندیم علاقه عجیبی بهش داشتم و الان با خوندن پیرپرنیان اندیش میبینم روحیات نزدیکی داریم
فوق العاده‌ست سایه ‎· alawee
@alawee حافظ زمانه اس ‎· سعید ©