هر وقت بازرس بیمه میاد و می‌بینه همه چی درسته،دو سه مورد چرت و پرت می‌نویسه که باید سه بار بری و بیای تا اصلاح بشه خیلی مزخرفن