علی مطهری در جایگاه نمایندگی و نه ریاست بسیار بسیار قوی تر از کروبی در لباس ریاست مجلس بود، ریاست همه چیز نیست

2015-2016 Mokum.place