هزینه ملیله دوزی این کار نهایت ۵۰هزارتومان هستش ولی ایشون ۳۷۰هزار تومن بابت ملیله دوزی اضافه میکنه! #خر_نشید https://t.co/izAzmZHNTq