Avatar for saeed
از بس بی انرژی شدم در حین خوندن کتاب خوابم برد و آخرین دقیقه های روشنایی هوا در خواب بودم تا با صدای مادر جهت شام بیدار شدم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place