از بس بی انرژی شدم در حین خوندن کتاب خوابم برد و آخرین دقیقه های روشنایی هوا در خواب بودم تا با صدای مادر جهت شام بیدار شدم

2015-2016 Mokum.place