چقدر سخته کاسبی هر چی پارسال راحت پول درآوردم امسال سخت و سخت تر شده و همه‌اش میره و نمی‌مونه