#سایه میگه سهراب سپهری را بیشتر به عنوان نقاش می‌شناختیم تا شاعر،یه روز جمعی خونه سهراب بودن میگه هر کی هر تابلویی دلش بخواد برداره