این عکس نمای کلی زندگی‌ تک تک ماهاست، زندگی که همه جور روزی را تجربه… https://t.co/jbuCxuf3Qn