عروسی دختردایی گقدر خندیدیم،کیانوش گرامی،چنگیز وثوق،امین فرزانه،رضا بنفشه خواه و‌کلی گنده لات و‌هنرپیشه قدیمی اومده بودن:)))