این زمانها که اینجور مشوشم فقط باید شعر بخونم و واسه خودم تجزیه تحلیل کنم و صنایع ادبی‌شو بررسی کنم