واسه ۲۲بهمن یه روزنامه دیواری را کاملا با اینا تایپ‌کردم یادش به خیر https://t.co/RQ8Fsp8N7e