قاضیهای تو‌ خونه چطورن؟ببینم کیارو قضاوت‌کردید اونایی که روزه میگیرن؟اونایی‌که نمیگیرن؟اونایی که مذهبی هستن‌نمیگیرن یا مذهبی‌نیستن میگیرن؟
همه رو ‎· Myri∂m
@myriam خسته نباشید حکم‌کی صادر میشه :دی ‎· سعید ©