رفتیم‌بازار و‌اومدیم چقدر داغه هوا یه جوری سنگینه اصلا