شجریان از کمی‌دستمزد گله میکنه و‌ابتهاج حاضر‌نمیشه پول اضافه بده یکسال‌ تو‌رادیو‌ نمیخونه بعد یکسال یک روز کامل خونه ابتهاج میشینه تا برگرده

2015-2016 Mokum.place