Avatar for saeed
داشتم‌ ظرفهای سحری خودم و داداش کوچکه رو‌می‌شستم،یاد سحری‌هایی که با خواهر پامی‌شدیم,بعد شد با داداش وسطی ...چقدر غصه خوردم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place