دیشب گفتم‌ساعت ۴ ۵ میرم خونه میخوابم تا افطار‌ولی هنوز‌دفترم

2015-2016 Mokum.place