سومین نفری هستش که میشنونم مسجد محلشون بعد از افطار نماز میخونن،اول غذا بعدا نماز https://t.co/yaRsvBMFPn
اینجا هم همینه ‎· amink