این وسط مریض‌ها از سر و‌ کول هم میرن بالا ویزیتور باریج‌اسانس اومده چیکار